www.magaz.sk


Prejdi na obsah

Úradná tabuľa



Úradná tabuľa


Na tomto mieste sa nachádza elektronická úradná tabuľa spoločnosti Štefan Sticza Drevovýroba. Úradná tabuľa je oficiálnym kanálom na komunikáciu s externým prostredím. Prostredníctvom nej si plnime povinnosť zverejňovať informácie, ktoré od nás vyžaduje platná legislatíva.

..................

Výzva na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky
Zavedenie a účinné využitie IKT v Drevovýrobe MAGAZ
– dodanie informačných a komunikačných technológii
- výber ukončený

..................

Výzva na predkladanie ponúk - Podprahová zákazka
Podľa § 99 zákona č. 25/2009 Z.Z. oobstarávaní niektorých zákonov ví neskorších predpisov
„Zavádzanie progresívnych technológií vo výrobnom podniku MAGAZ“
- výber ukončený


..................




Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu